Warning: Use of undefined constant URL_BASE - assumed 'URL_BASE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/cores.vecom.ro/includes/config.php on line 5

Warning: Use of undefined constant URL_CUR - assumed 'URL_CUR' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/cores.vecom.ro/includes/config.php on line 6

Warning: Use of undefined constant URL_REF - assumed 'URL_REF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/cores.vecom.ro/includes/config.php on line 7

Warning: Use of undefined constant EMAIL_CONTACT_FORM - assumed 'EMAIL_CONTACT_FORM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/cores.vecom.ro/includes/config.php on line 8
CORES - Constientizare si respect pe piata muncii - Descriere proiect
UE Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investește în oameni!"

Cores

Descrierea proiectului „Cores – Constientizare si Respect pe piata muncii”

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.154.111 lei din care:

  • • 2.046.405,45 lei asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
  • • 107.705,55 lei contribuție proprie

Beneficiar : SC VECOM SRL
Partener :     SC ENCORE RESEARCH SRL  

Perioada de implementare: 02.05.2014 – 30.11.2015

Grupul țintă:

Experţi mass-media

20

Femei

268

Manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale

20

Operatori mass-media

20

Personal al autorităţilor publice centrale şi locale

40

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Îmbunătățirea accesului pentru 260(marit la 268) femei pe piața muncii și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în regiunea Nord - Vest.

Obiective specifice:

  • Creșterea oportunităților de angajare a femeilor din regiunea NV pe piața muncii prin oferirea unor programe de formare profesională adresate unui grup țintă alcătuit din 260 femei (marit la 268), din regiunea NV.

Acțiunile întreprinse se vor axa pe două paliere:

1. Dezvoltarea și furnizarea unor programe de calificare/recalificare coroborate cu nevoile pieții muncii din regiunea Nord-Vest pentru 234 femei din grupul țintă în: Operator introducere validare si prelucrare date, Frizer–coafor–manichiură-pedichiură, Baby–sitter, Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Lucrător în comerț
2. Dezvoltarea și furnizarea unor programe de inițiere pentru 26 femei în: competențe antreprenoriale și operator introducere, validare și prelucrare date

  • Creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse și de gen în rândul personalului angajatorilor publici și privați din regiunea Nord - Vest pentru eliminarea stereotipurilor de gen existente în regiunea Nord – Vest

Acțiunile întreprinse pentru realizarea acestui obiectiv vor viza:

1. Realizarea unei cercetări privind diferențele de gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile femeilor existente în regiunea Nord – Vest.
2. Realizarea unui studiu asupra bunelor practici privind egalitatea de șanse, dezvoltate în cadrul altor programe la nivel central și local. Respondenții participanți la cercetare - acțiunile 1 si 2 sunt beneficiari indirecți, nu sunt cuantificați la grupul țintă.
3. Acțiuni de promovare a principiului egalității de șanse și de gen pentru 60 persoane din autoritățile publice locale (inclusiv personal de conducere) din regiunea Nord – Vest
4. Sesiuni de informare pentru 40 experți și operatori mass-media din regiunea Nord - Vest care vor viza eliminarea stereotipiilor de gen existente în mod special în regiunea Nord – Vest.

Obiective orizontale:

Dezvoltarea durabilă atinge cele trei perspective:
-  mediu: prin reciclarea deșeurilor rezultate în urma implementării activităților;
-  economică: prin posibilitatea creării de noi locuri de muncă și de susținere a inițiativelor antreprenoriale;
-  socială: prin promovarea egalității de șanse și de gen în special prin intermediul activităților de:
•  realizare a unei cercetări privind diferențele de gen în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile femeilor;
•  realizare a unui studiu asupra bunelor practici privind egalitatea de șanse, dezvoltate în cadrul altor programe la nivel central și local;
•  organizarea a 3 seminarii de promovare a principiului egalității de șanse și de gen pentru 60 persoane din autoritățile publice locale
•  organizarea  a 3 sesiuni de informare în 3 județe din regiunea Nord - Vest pentru 40 experți și operatorii mass - media care vor viza eliminarea stereotipiilor de gen existente în mod special în regiunea Nord - Vest.

Îmbătrânirea activă - proiectul încurajează participarea persoanelor de vârste diferite la activitățile de formare profesională  precum și la cele de diseminare a principiului egalității de șanse și de gen.

Sustenabilitatea proiectului:

  • - prin intermediul parteneriatul creat VECOM SRL va utiliza expertiza in cercetare a partenerului Encore Research SRL pentru conturarea următoarelor programe de formare, astfel încât acestea să vină în întâmpinarea nevoilor existente pe piața muncii din regiunea NV
  • - rezultatele cercetării întreprinse de VECOM SRL în cadrul prezentului proiect pentru a identifica diferențele de gen în ceea ce privește profesia, cariera si veniturile pot constitui un punct de plecare pentru măsurarea progreselor care se vor face la nivel regional in domeniul egalității de șanse.


"Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"